Spår

Vildsvin lämnar efter sig en rad med spår. Framförallt kan man se att de varit på en plats där de bökat. Man kan då se diverse gropar och hål i marken

Read More

Parning

Både galtar (vuxna hanar) och suggor (vuxna honor) blir könsmogna under sitt första levnadsår men i de allra flesta fall parar de sig inte förrän unde

Read More

Födsel och uppväxt

Vid födsel väger en vildsvinsunge cirka 5-6 hg och en hona kan föda upp till tio ungar på en gång. Men vanligast är tre till sex kultingar då suggorna

Read More

Utseende

Vildsvin är enklast identifierat på sitt stora huvud, korta hals och kompakta men rörliga kropp täckt av en mörk och borstig päls. De har en högrest b

Read More

Föda

Vildsvin är så kallade allätare, vilket innebär att de kan äta både vegetabilier och animalier, men cirka 90% av deras föda kommer från vegetabilier.

Read More