Vildsvin lämnar efter sig en rad med spår. Framförallt kan man se att de varit på en plats där de bökat. Man kan då se diverse gropar och hål i marken tillsammans med små högar av jord som de bökat upp i sin jakt på föda. Främst runt träd och buskar då de gärna vill komma åt rötter som är gömda under jorden. Även omkullvälta tuvor och uppriven växtlighet är tecken på vildsvinens framfart. Svinen gillar även att gnida sig mot träd och man kan då se att vissa träd har fått sin bark nästan helt avskalad av dem.

I områden där mycket vatten förekommer och där det finns sumpmark kan man se gropar efter att vildsvinen ägnat sig åt en av deras favoritaktiviteter, nämligen gyttjebad. Detta sker vanligtvis enbart under sommarmånaderna när djuren behöver svalka ner sig i sommarhettan.

Som många andra klövdjur använder inte vildsvinen alla tår när de går, utan de går på de två främsta tårna, även kallade klövar, medan de två bakre tårna, även kallade lättklövar, sitter så pass högt upp på benet att de sällan vidrör marken när de går.

Deras spillning ser olika ut beroende på vad de ätit men oftast liknar de tilltryckta kulor i en trave.