Vid födsel väger en vildsvinsunge cirka 5-6 hg och en hona kan föda upp till tio ungar på en gång. Men vanligast är tre till sex kultingar då suggorna enbart har sex spenar för ungarna att få i sig mjölk från. Bland vildsvinskultingar väljer varje kulting en specifik spene att dia från och håller sig sedan till den under resten av tiden de diar. Får en sugga fler än 6 ungar kan de ungar som blir utan spene få dia från en annan sugga i gruppen men enbart om hon antingen har mindre ungar själv så att den hon adopterar blir dominant eller efter att hon diat färdigt sina egna ungar. Dessa moderlösa kultingar dör dock oftast under de första dygnen i livet.

Under de första cirka tio dagarna i livet lever kultingarna ensamma med sin mor i gropen som hon grävt och fodrat. Efter några dagar börjar de få följa med sin mamma på små vandringar runt boet för att sedan, efter runt tio dagar, återansluta sig till den övriga gruppen när de kan hålla samma tempo.

Väl tillbaka hos den övriga flocken fortsätter ungarna att dia tills de är cirka 3-4 månader gamla. Gruppen går sedan runt tillsammans och söker vila på tillfälliga, skyddade platser. Honorna skyddar ungarna och håller samman gruppen med grymtningar.

När honorna återvänder med sina nya ungar stöts fjolårets galtar ut och bildar nya små grupper som de lever tillsammans med under cirka två år innan de sedan delar på sig och lever ensamma utom under parningsperioden då de möts upp och duellerar om parningsrätt och sedan följer med flocken med honor och unga för att få chans att para sig.

När en kulting blivit sex månader gammal väger den ungefär 20-30 kg. Honkultingar och hankultingar växer ungefär lika fort de första tio månaderna, tills de börjar bli könsmogna. Därefter växer hanarna mycket snabbare.