Efter att vildsvinsstammen kommit tillbaka fullt i Sverige har det skapat rädsla bland en del som hör historier om att vildsvin ska vara farliga. I de allra flesta fall är vildsvin väldigt skygga djur som gärna håller sig undan från människor. I och med sitt förträffliga luktsinne och utmärkta hörsel gör de själva allt för att undvika människor. Den enda gången på året då de blir lite mindre försiktiga är under parningen.

Möter du däremot en sugga med ungar bör du ta det försiktigt då hon kommer göra allt hon kan för att skydda sina ungar om hon känner sig hotad.

Man bör även ta det väldigt försiktigt om man letar efter ett skadeskjutet vildsvin då de kan vara farliga i självförsvar. Vildsvin kan springa i upp till 60 km per timme, jämfört med människans 40 km i timmen. Vildsvin är inte främmande för vatten och kan ibland alltså välja att simma över en sjö som flyktväg.

Idag förekommer jakt på vildsvin från 16 april till 15 februari. Det är lagligt att skjuta vilket vildsvin som helst utom en sugga som följs av små ungar. Jakten på vildsvin är viktig för att hålla beståndet under kontroll och skydda jordbrukares marker och skördar.

Idag finns ca 150 000-300 000 vildsvin i Sverige.