Det är väldigt ovanligt att du stöter ihop med ett vildsvin på din skogspromenad i och med att de är så oerhört skygga. Så fort de känner lukten av dig, hör dig eller ser dig kommer de med största sannolikhet springa iväg för att undvika dig. Eftersom de gör vad de kan för att undvika dig, så bör du göra samma sak i att försöka undvika dem. Det handlar om ömsesidig respekt mellan människor och vilda djur. För att kunna leva sida vid sida måste du se till att ge dem det utrymme de behöver på samma sätt som de undviker dig och ger dig utrymme.

 

Så undviker du konflikt med vildsvin när du har hund

Den enda gången ett vildsvin kommer gå till attack är om det känner sig hotat eller trängt på något vis. Till exempel om du har med dig din hund på promenaden och hunden hittar ett vildsvin och börjar jaga det kommer vildsvinet känna sig hotat och gå till attack. Det kommer då hellre attackera din hund än dig. Det gäller även om ni stöter på en vildsvinssugga med ungar, då kommer hon göra vad hon kan för att skydda sina ungar. Hon kommer se din hund som ett större hot än dig och då fokusera på hunden. Se därför till att alltid ha din hund kopplad. Om ni är ute och går på kvällen eller tidigt på morgonen när det är mörkt bör du ha en bra pannlampa så att du kan se om något vildsvin befinner sig i närheten, men också för att vildsvinen ska kunna se dig bättre och då kunna gå iväg för att slippa konfrontation. Din hund bör då ha en reflexväst så att vildsvinen kan se den också när du lyser runt med din pannlampa. Försök att vara lite högljudd, eller på något annat sätt se till att du hörs när du går runt i mörker eller i tät vegetation, så att vildsvinen kan höra dig på håll och du inte råkar skrämma dem. Tänk på att vildsvin ofta är aktiva under natten, därför är risken större att du möter dem under dygnets mörkare timmar. Var därför extra försiktig då.