Spår

Vildsvin lämnar efter sig en rad med spår. Framförallt kan man se att de varit på en plats där de bökat. Man kan då se diverse gropar och hål i marken

Read More